Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.

lśniątka szerokoplechowa
na stronie — znaleziska
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)
poł.-zach.Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)
Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.172.jmak - Riccardia latifrons (lśniątka szerokoplechowa); poł.-zach.Niemcy
jmak.172
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach.Niemcy/ #11