atlas-roslin.pl

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.

rokietnik pospolity, rokietnik Schrebera
Entodon schreberi (Willd. ex Brid.) Mönk.
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
copyright © by Jarosław Makowski
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
XL
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
XL
nasadowa część liścia łodygowego
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
XL
liść łodygowy

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.42 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Dopuszczony zbiór ręczny z zostawieniem nie mniej niż 75% każdego płata i zbieraniem nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
runo w uprawie sosny z absolutną dominacją rokietnika pospolitego (Pleurozium schreberi)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.132.jmak - Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
132
leg. Jarosław Makowski #20
znalezisko 20190622.4.19 - Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity); kompleks leśny na trasie Golędzinów - Lasowice
190622-4
leg. Marek Snowarski
/kompleks leśny na trasie Golędzinów - Lasowice/ #24
znalezisko 20191104.7.19 - Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity); ok. rez. Borówki, Przemkowski Park Krajobrazowy
191104-7
leg. Marek Snowarski
/ok. rez. Borówki, Przemkowski Park Krajobrazowy/ #2
znalezisko 20191108.5.19 - Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity); Kamieniec k. Szumiradu
191108-5
leg. Marek Snowarski
/Kamieniec k. Szumiradu/ #7