Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp.

różnolist biczykowaty
na stronie — znaleziska