atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Rhinanthus minor L. [🔉 ri·nan·tus *]

szelężnik mniejszy
Alectorolophus minor (L.) Wimm. et Grab.