atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rhinanthus minor L.

szelężnik mniejszy
Alectorolophus minor (L.) Wimm. et Grab.