antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborný ssp. apterus (Fr.) Hyl.