atlas-roslin.pl

Ceratophyllum [🔉 ce·ra·to·fyl·lum]

rogatek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Jedyny rodzaj z rodziny rogatkowatych (Ceratophyllaceae), jedynej w rzędzie Ceratophyllales (rogatkowców).
objaśnienie skrótów
↓nieliście miękkie
Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
liść potrójnie i poczwórnie widlastosieczny
Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
liście wiotkie, widoczny okrągławojajowaty owoc
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pozostałość szyjki słupka znacznie krótsza od dojrzałego owocu; owoc w nasadzie bez kolca.
  Wody stojące i wolno płynące, z preferencją dla płytkich i ciepłych, o podłożu gliniasto-ilastym bez mułu organicznego.
↑nie liście sztywne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na owocu szyjka słupka przekształcona w równie długi lub do 2.5×dłuższy kolec; u nasady owoca dwa kolce.
  Wody stojące, rzadko w wolno płynących, mezo- i eutroficzne, żyzne, umiarkowanie alkaliczne, z organicznym podłożem, na głębokości 40-200cm.
↓nieowoce nieoskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pospolicie.
↑nie owoce oskrzydlone
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
Ceratophyllum platyacanthum (rogatek skrzydełkowaty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Ceratophyllum platyacanthum Cham. (rogatek skrzydełkowaty)
rogatek płaskokolcowy · syn. Ceratophyllum demersum L. ssp. platyacanthum (Cham.) Nyman · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Bardzo rzadko.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji