atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Ranunculus subtatricus Jasiewicz [🔉 ra·nun·ku·lus *]

jaskier podtatrzański
Ranunculus auricomus L. ssp. subtatricus Jasiewicz · Ranunculus  pannonicus Soó