atlas-roslin.pl

Elaeagnaceae [🔉 e·le·ag·na·ce·e]

oliwnikowate, rokitnikowate

Hippophae rhamnoides · rokitnik zwyczajny

rokitnik pospolity
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.230)
rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides)
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki; także sadzony i dziczejący · klify nadmorskie