Dicranum bonjeanii De Not.

widłoząb błotny
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.162 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. był objęty ochroną ścisłą.