takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.248)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Dactylorhiza majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh.

kukułka szerokolistna stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny
Orchis latifolia L.

opis

Łodyga pusta (ściśliwa), o świetle > 1/3 średnicy.

space

Warżka w obrysie owalna, głęboko podzielona na 3 łatki, środkowa łatka dłuższa od bocznych, boczne silnie odgięte do tyłu; czerwona do fioletowej; rysunek na warżce wyraźny, z plamami i liniami.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Dactylorhiza (kukułka)]
  
liście szerokie, rośliny krępe (↓nie)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Rośliny krępe, mocne.
  Na terenie całego kraju. Łąki, na glebach żyznych, nawapiennych i na torfowiskach.
  
  
liście wąskie, rośliny smukłe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Rośliny smukłe.
  
    
rośliny wątłe z rozetą liści (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Rośliny wątłe, do 20(25)cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
    
    
rośliny większe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Rośliny większe, 25-70cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
    
      
liście z plamami, ciemniejsza barwa kwiatów (↓nie)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
wystepowanie
stoplamek bałtycki, storczyk bałtycki · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.
      
      
brak plam na liściach i jaśniejsza barwa kwiatów (↑nie)
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza ruthei
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
wystepowanie
stoplamek Ruthego, storczyk Ruthego · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica var. ruthei · Orchis ruthei · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.
      

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.248 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Z szeroko rozumianego gatunku kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis s.l.) wyodrębnione drobne gatunki znajdują się pod ochroną ścisłą a kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) jest pod ochroną częściową.
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty na terenie całego kraju. Żyzne łąki i torfowiska na wapieniu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_14.wsz - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); rez. Beka, Kaszuby
wsz.10_14
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Beka, Kaszuby/ #2

Dactylorhiza ×braunii

Dactylorhiza fuchsii × majalis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]