atlas-roslin.pl

Dactylorhiza majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. [🔉 dak·ti·lo·ri·za ma·ja·lis sensu lato]

kukułka szerokolistna, stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny
Orchis latifolia L. [🔉or·chis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Dactylorhiza (kukułka)kl 942
Łodyga pusta (ściśliwa), o świetle > 1/3 średnicy.

Liście przynajmniej 3-4× dłuższe niż szersze.

Warżka w obrysie owalna, głęboko podzielona na 3 łatki, środkowa łatka dłuższa od bocznych, boczne silnie odgięte do tyłu; czerwona do fioletowej; rysunek na warżce wyraźny, z plamami i liniami.Łodyga pusta (ściśliwa), o świetle > 1/3 średnicy.

space

Warżka w obrysie owalna, głęboko podzielona na 3 łatki, środkowa łatka dłuższa od bocznych, boczne silnie odgięte do tyłu; czerwona do fioletowej; rysunek na warżce wyraźny, z plamami i liniami.

  
↓nieliście szerokie, rośliny krępe
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny krępe, mocne.
  Na terenie całego kraju. Łąki, na glebach żyznych, nawapiennych i na torfowiskach.
  
  
↑nie liście wąskie, rośliny smukłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny smukłe.
  
    
↓nierośliny wątłe z rozetą liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny wątłe, do 20 (25) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie rośliny większe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny większe, 25-70 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieliście z plamami, ciemniejsza barwa kwiatów
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
wystepowanie
stoplamek bałtycki, storczyk bałtycki · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica · Orchis baltica · Orchis latifolia ssp. dunensis · 491
  W północnej Polsce, na mokrych łąkach, także na zasolonych łąkach nadmorskich.
      
      
↑nie brak plam na liściach i jaśniejsza barwa kwiatów
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza ruthei
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
wystepowanie
stoplamek Ruthego, storczyk Ruthego · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica var. ruthei · Orchis ruthei · 491
  W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.
      

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.248 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie
Z szeroko rozumianego gatunku kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis s.l.) wyodrębnione drobne gatunki znajdują się pod ochroną ścisłą a kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) jest pod ochroną częściową.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza majalis s.l. (kukułka szerokolistna)
Częsty na terenie całego kraju. Żyzne łąki i torfowiska na wapieniu.Częsty na terenie całego kraju. Żyzne łąki i torfowiska na wapieniu.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_14.wsz - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); rez. Beka, Kaszuby
10_14
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Beka, Kaszuby/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dactylorhiza majalis s.l. (kukułka szerokolistna)
🌱
Krajowa bylina kłączowa. Gatunek chroniony; pozyskiwać wyłącznie z uprawy!Krajowa bylina kłączowa. Gatunek chroniony; pozyskiwać wyłącznie z uprawy!
byliny ogrodowe • liście sezonowe • dla amatorów
👌 uprawa łatwa • 🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: 10 – 40 cm • szerokość: 10 – 20 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: żyzna • mineralno-próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Jak na storczyki stosunkowo łatwa w uprawie. W okresie wiosny i wegetacji gleba powinna być wilgotna, w okresie spoczynku zimowego nie podmokła (dobrze zdrenowana). Odczyn obojętny lub zasadowy; próchniczno-mineralna, żyzna.Jak na storczyki stosunkowo łatwa w uprawie. W okresie wiosny i wegetacji gleba powinna być wilgotna, w okresie spoczynku zimowego nie podmokła (dobrze zdrenowana). Odczyn obojętny lub zasadowy; próchniczno-mineralna, żyzna.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

przez podział [wczesną wiosną lub jesienią]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1)

mieszańce Dactylorhiza majalis s.l.

Dactylorhiza ×aschersioniana
Dactylorhiza incarnata × majalis
491 [24]
Dactylorhiza ×braunii
Dactylorhiza fuchsii × majalis
491 [24]
wystepowanie
Dactylorhiza fuchsii · kukułka Fuchsa
stoplamek Fuchsa, storczyk Fuchsa
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii · Orchis fuchsii
491 [24]
ochrona ścisła (1.321); wymaga ochr. czynnej
Dactylorhiza ×vermeuleniana
Dactylorhiza majalis × maculata · Dactylorhiza ×senayi nssp. vermeuleniana
491 [24]
Dactylorhiza ×dufftiana
Dactylorhiza majalis × traunsteinerii
491 [24]