atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.248)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Dactylorhiza majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh.

kukułka szerokolistna stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny
Orchis latifolia L.

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Dactylorhiza (kukułka)kl 942
Łodyga pusta (ściśliwa), o świetle > 1/3 średnicy.

space

Warżka w obrysie owalna, głęboko podzielona na 3 łatki, środkowa łatka dłuższa od bocznych, boczne silnie odgięte do tyłu; czerwona do fioletowej; rysunek na warżce wyraźny, z plamami i liniami.

  
↓nieliście szerokie, rośliny krępe
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Rośliny krępe, mocne.
  Na terenie całego kraju. Łąki, na glebach żyznych, nawapiennych i na torfowiskach.
  
  
↑nie liście wąskie, rośliny smukłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Rośliny smukłe.
  
    
↓nierośliny wątłe z rozetą liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Rośliny wątłe, do 20 (25) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
    
    
↑nie rośliny większe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Rośliny większe, 25 – 70 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
    
      
↓nieliście z plamami, ciemniejsza barwa kwiatów
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
wystepowanie
stoplamek bałtycki, storczyk bałtycki · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.
      
      
↑nie brak plam na liściach i jaśniejsza barwa kwiatów
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza ruthei
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
wystepowanie
stoplamek Ruthego, storczyk Ruthego · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica var. ruthei · Orchis ruthei · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.
      

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.248 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Z szeroko rozumianego gatunku kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis s.l.) wyodrębnione drobne gatunki znajdują się pod ochroną ścisłą a kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) jest pod ochroną częściową.
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty na terenie całego kraju. Żyzne łąki i torfowiska na wapieniu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Dactylorhiza ×braunii

Dactylorhiza fuchsii × majalis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Dactylorhiza ×braunii

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_14.wsz - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); rez. Beka, Kaszuby
10_14
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Beka, Kaszuby/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dactylorhiza majalis s.l. (kukułka szerokolistna)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne