atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.248)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Dactylorhiza majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. [🔉 dak·ti·lo·ri·za ma·ja·lis sensu lato]

kukułka szerokolistna, stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny
Orchis latifolia L.

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Dactylorhiza (kukułka)kl 942
Łodyga pusta (ściśliwa), o świetle > 1/3 średnicy.

space

Warżka w obrysie owalna, głęboko podzielona na 3 łatki, środkowa łatka dłuższa od bocznych, boczne silnie odgięte do tyłu; czerwona do fioletowej; rysunek na warżce wyraźny, z plamami i liniami.

  
↓nieliście szerokie, rośliny krępe
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Rośliny krępe, mocne.
  Na terenie całego kraju. Łąki, na glebach żyznych, nawapiennych i na torfowiskach.
  
  
↑nie liście wąskie, rośliny smukłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Rośliny smukłe.
  
    
↓nierośliny wątłe z rozetą liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Rośliny wątłe, do 20 (25) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
    
    
↑nie rośliny większe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Rośliny większe, 25 – 70 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
    
      
↓nieliście z plamami, ciemniejsza barwa kwiatów
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
wystepowanie
stoplamek bałtycki, storczyk bałtycki · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica · Orchis baltica · Orchis latifolia ssp. dunensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W północnej Polsce, na mokrych łąkach, także na zasolonych łąkach nadmorskich.
      
      
↑nie brak plam na liściach i jaśniejsza barwa kwiatów
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza ruthei
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
wystepowanie
stoplamek Ruthego, storczyk Ruthego · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica var. ruthei · Orchis ruthei · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.
      

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.248 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Z szeroko rozumianego gatunku kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis s.l.) wyodrębnione drobne gatunki znajdują się pod ochroną ścisłą a kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) jest pod ochroną częściową.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza majalis s.l. (kukułka szerokolistna)
Częsty na terenie całego kraju. Żyzne łąki i torfowiska na wapieniu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Dactylorhiza ×braunii

Dactylorhiza fuchsii × majalis
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Dactylorhiza ×braunii

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_14.wsz - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); rez. Beka, Kaszuby
10_14
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Beka, Kaszuby/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dactylorhiza majalis s.l. (kukułka szerokolistna)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

mieszańce Dactylorhiza majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh.

Dactylorhiza ×aschersioniana
Dactylorhiza incarnata × majalis
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Dactylorhiza incarnata · kukułka krwista »3
stoplamek krwisty, storczyk krwisty
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.246)
Dactylorhiza ×braunii
Dactylorhiza fuchsii × majalis
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Dactylorhiza fuchsii · kukułka Fuchsa
stoplamek Fuchsa, storczyk Fuchsa
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii · Orchis fuchsii
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.321); wymaga ochr. czynnej
Dactylorhiza ×vermeuleniana
Dactylorhiza majalis × maculata · Dactylorhiza ×senayi nssp. vermeuleniana
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Dactylorhiza maculata ssp. maculata · kukułka plamista typowa
stoplamek plamisty typowy
Dactylorhiza maculata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.247)
Dactylorhiza ×dufftiana
Dactylorhiza majalis × traunsteinerii
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri · kukułka Traunsteinera
stoplamek Traunsteinera, storczyk Traunsteinera
Orchis traunsteineri
potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań [24]
ochrona ścisła (1.324); wymaga ochr. czynnej