Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst.

sierpowiec moczarowy
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.56 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.