atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Daphne sericea Vahl

wawrzynek jedwabisty
Daphne Daphne Daphne DaphneDaphnewawrzynek oliwkowy (Daphne oleoides)wawrzynek neapolitański "Stasek" (Daphne ×napolitana ‘Stasek’)
Daphne sericea (wawrzynek jedwabisty)
25.06.2015, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Daphne sericea (wawrzynek jedwabisty)
XL
Daphne sericea (wawrzynek jedwabisty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150625.7.js - Daphne sericea (wawrzynek jedwabisty); Arboretum Wojsławice
150625-7
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #3

mieszaniec Daphne sericea Vahl

wystepowanie
Daphne cneorum · wawrzynek główkowy
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.390); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony