atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Quercus falcata Michx. [🔉 kwer·kus *]

dąb sierpowaty