Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill

paroząb rdzawy
na stronie — znaleziska