atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dioscorea japonica Thunb. [🔉 di·os·ko·re·a *]

pochrzyn japoński
Dioscorea Dioscorea Dioscorea Dioscoreapochrzyn chiński (Dioscorea polystachya)pochrzyn nippoński (Dioscorea nipponica)
🌸🌱N
Dioscorea japonica (pochrzyn japoński)
Dioscorea japonica (pochrzyn japoński)
Dioscorea japonica (pochrzyn japoński)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dioscorea japonica (pochrzyn japoński)

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210000.17.wmsz - Dioscorea japonica (pochrzyn japoński); woj. świętokrzyskie, Pińczów
210000-17
leg. Iwona Ziółkowska
rev. Wojciech Maksymilian Szymański
/woj. świętokrzyskie, Pińczów/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Dioscorea japonica Thunb. [🔉 di·os·ko·re·a *](pl) pochrzyn japoński
(nazwa geograficzna) japonicus, -a, -um adj.
japoński