atlas-roslin.pl

Dactylorhiza maculata s.l. (L.) Soó [🔉 dak·ti·lo·ri·za *]

kukułka plamista, stoplamek plamisty, storczyk plamisty
Orchis maculata L. [🔉or·chis *] · Orchis maculatus L. [🔉or·chis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dactylorhiza Dactylorhiza Dactylorhiza🔑kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata)kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis s.l.)
🌸🌱

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Dactylorhiza (kukułka)kl 934
Łodyga pełna (nieściśliwa), w górze czerwono lub fioletowo nabiegła.Łodyga pełna (nieściśliwa), w górze czerwono lub fioletowo nabiegła.
Liście ciemnozielone, zwykle z fioletowo-brązowymi plamami, czasem bez nich.

Kwiaty (poza Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica bez zapachu.

Warżka 3-łatkowa, płaska, zwykle z ciemnymi liniami i plamami; łatka środkowa bądź niewielka i tępa (kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)), bądź długa i ostro zakończona (kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)). Różowa do ciemnoczerwonej, rzadziej biała lub żółtobiała bez rysunku.

Ostroga wąskostożkowata, do 2 mm średnicy, 5-11 mm długości, krótsza od zalążni.

Przysadki lancetowate, ostro zakończone, 10-25 mm długości, 3 mm szerokości, zielone lub czerwono nabiegłe, często z ciemnymi plamami.Liście ciemnozielone, zwykle z fioletowo-brązowymi plamami, czasem bez nich.

space

Warżka 3-łatkowa, płaska, zwykle z ciemnymi liniami i plamami; łatka środkowa bądź niewielka i tępa (kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)), bądź długa i ostro zakończona (kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)). Różowa do ciemnoczerwonej, rzadziej biała lub żółtobiała bez rysunku.

space

Przysadki lancetowate, ostro zakończone, 10-25 mm długości, 3 mm szerokości, zielone lub czerwono nabiegłe, często z ciemnymi plamami.

  
↓niewarżka płytko wcinana, środkowa łatka krótka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Najniższe liście najszersze w dolnej 1/3-1/2 długości, na szczycie ±szpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niekwiaty bez zapachu, z ciemnym rysunkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście prawie zawsze z plamami.
    
      
↓nieliście lancetowate
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka z ciemniejszymi liniami i plamami, 7-11 mm długości i 9-13 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
stoplamek plamisty typowy · syn. Dactylorhiza maculata (L.) Soó s.str. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Występuje na terenie całego kraju. Pastwiska, ubogie łąki, torfowiska, źródliska; na glebach mało kwaśnych i kwaśnych, mało żyznych.
      
      
↑nie liście równowąskie
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka z drobnymi ciemniejszymi plamkami, ponad 13 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Występuje w klimacie morskim w Europie Zachodniej, u nas podawany z Wybrzeża. Torfiaste łąki.
      
    
↑nie kwiaty pachnące, jasne, bez rysunku
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście bez plam.
  Podawany z Karpat. Być może do znalezienia w Polsce. Wilgotne i podmokłe łąki i błota, pastwiska, leśne polany. Na glebach słabo kwaśnych do obojętnych, przeważnie niewapiennych.
    
  
↑nie warżka głęboko rozcięta na 3 łatki, środkowa łatka długa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Najniższe liście najszersze w 2/3 długości, na szczycie ±zaokrąglone lub bardzo tępo szpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nierośliny drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liści 1-2, do 5 cm długości i 1 cm szerokości, łukowato przegięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dactylorhiza psychrophila (Schltr.) Holub ex Soó (kukułka karkonoska)
stoplamek karkonoski, storczyk karkonoski · syn. Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. psychrophila (Schltr.) Holub · Takson wyłączony z flory Polski [potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań].[491]
  Podany znad Bałtyku, z Sudetów i Tatr. W środkowej Europie rośnie w wysokich położeniach w Karpatach, na podmokłych torfiastych łąkach i źródliskach, na glebach kwaśnych, niewapiennych, próchniczych.
    
    
↑nie rośliny masywne
Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liści 3-6, 8-20 cm długości i ponad 2 cm szerokości, proste lub niewiele przegięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (kukułka Fuchsa)
wystepowanie
stoplamek Fuchsa, storczyk Fuchsa · syn. Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. fuchsii (Druce) Hyl. · Orchis fuchsii Druce · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Żyzne lasy liściaste, buczyny, olsy, rzadziej na żyznych łąkach, na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego.
    

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.247 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie
Z szeroko rozumianego gatunku kukułka plamista (Dactylorhiza maculata s.l.)kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) znajduje się pod ochroną ścisłą.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza maculata s.l. (kukułka plamista)
Gatunek ten w szerokim ujęciu jest dzielony na podgatunki (ujmowane także jako samodzielne gatunki). Z nich częste na terenie całego kraju są dwie odmiany: kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) i kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii). Pozostałe częstsze poza granicami Polski występują u nas na nielicznych stanowiskach.Gatunek ten w szerokim ujęciu jest dzielony na podgatunki (ujmowane także jako samodzielne gatunki). Z nich częste na terenie całego kraju są dwie odmiany: kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) i kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii). Pozostałe częstsze poza granicami Polski występują u nas na nielicznych stanowiskach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V – narażony na wymarcie

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dactylorhiza maculata s.l. (kukułka plamista)
🌱
Rodzima bylina kłączowa. Wymagająca w uprawie (tylko dla amatorów). Gatunek chroniony. Pozyskiwać tylko z uprawy.Rodzima bylina kłączowa. Wymagająca w uprawie (tylko dla amatorów). Gatunek chroniony. Pozyskiwać tylko z uprawy.
byliny ogrodowe • liście sezonowe • dla amatorów
uprawa trudna • 🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: 30 – 60 cm • szerokość: 10 – 20 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: przepuszczalna • mineralno-próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego • odczyn lekko kwaśny
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

przez podział [wczesną wiosną lub jesienią]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin