takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.247)

Dactylorhiza maculata s.l. (L.) Soó

kukułka plamista stoplamek plamisty, storczyk plamisty
Orchis maculata L. · Orchis maculatus L.

opis

Łodyga pełna (nieściśliwa), w górze czerwono lub fioletowo nabiegła.

Liście ciemnozielone, zwykle z fioletowo-brązowymi plamami, czasem bez nich.

space

Warżka 3-łatkowa, płaska, zwykle z ciemnymi liniami i plamami; łatka środkowa bądź niewielka i tępa (kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)), bądź długa i ostro zakończona (kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)). Różowa do ciemnoczerwonej, rzadziej biała lub żółtobiała bez rysunku.

space

Przysadki lancetowate, ostro zakończone, 10-25 mm długości, 3 mm szerokości, zielone lub czerwono nabiegłe, często z ciemnymi plamami.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Dactylorhiza (kukułka)]
  
warżka płytko wcinana, środkowa łatka krótka (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oz ...
· Najniższe liście najszersze w dolnej 1/3-1/2 długości, na szczycie ±szpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
  
    
kwiaty bez zapachu, z ciemnym rysunkiem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· Liście prawie zawsze z plamami.
    
      
liście lancetowate (↓nie)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Warżka z ciemniejszymi liniami i plamami, 7-11mm długości i 9-13mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
stoplamek plamisty typowy · syn. Dactylorhiza maculata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje na terenie całego kraju. Pastwiska, ubogie łąki, torfowiska, źródliska; na glebach mało kwaśnych i kwaśnych, mało żyznych.
      
      
liście równowąskie (↑nie)
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Warżka z drobnymi ciemniejszymi plamkami, ponad 13mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje w klimacie morskim w Europie Zachodniej, u nas podawany z Wybrzeża. Torfiaste łąki.
      
    
kwiaty pachnące, jasne, bez rysunku (↑nie)
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· Liście bez plam.
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podawany z Karpat. Być może do znalezienia w Polsce. Wilgotne i podmokłe łąki i błota, pastwiska, leśne polany. Na glebach słabo kwaśnych do obojętnych, przeważnie niewapiennych.
    
  
warżka głęboko rozcięta na 3 łatki, środkowa łatka długa (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w pr ...
· Najniższe liście najszersze w 2/3 długości, na szczycie ±zaokrąglone lub bardzo tępo szpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
  
    
rośliny drobne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Liści 1-2, do 5cm długości i 1cm szerokości, łukowato przegięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Dactylorhiza psychrophila (kukułka sudecka)
stoplamek sudecki, storczyk sudecki · syn. Dactylorhiza maculata ssp. psychrophila · potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań
  Podany znad Bałtyku, z Sudetów i Tatr. W środkowej Europie rośnie w wysokich położeniach w Karpatach, na podmokłych torfiastych łąkach i źródliskach, na glebach kwaśnych, niewapiennych, próchniczych.
    
    
rośliny masywne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Liści 3-6, 8-20cm długości i ponad 2cm szerokości, proste lub niewiele przegięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
wystepowanie
stoplamek Fuchsa, storczyk Fuchsa · syn. Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Żyzne lasy liściaste, buczyny, olsy, rzadziej na żyznych łąkach, na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego.
    

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.247 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą. Z szeroko rozumianego gatunku kukułka plamista (Dactylorhiza maculata s.l.)kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) znajduje się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek ten w szerokim ujęciu jest dzielony na podgatunki (ujmowane także jako samodzielne gatunki). Z nich częste na terenie całego kraju są dwie odmiany: kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) i kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii). Pozostałe częstsze poza granicami Polski występują u nas na nielicznych stanowiskach.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie