atlas-roslin.pl

Dactylorhiza maculata s.l. (L.) Soó [🔉 dak·ty·lo·ri·za ma·ku·l·ta ma·ku·l·ta sen·su la·to]

kukułka plamista, stoplamek plamisty · storczyk plamisty
Orchis maculata L. [🔉or·chis ma·ku·l·ta] · Orchis maculatus L. [🔉or·chis ma·ku·l·tus]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

Łodyga pełna (nieściśliwa), w górze czerwono lub fioletowo nabiegła.
Liście ciemnozielone, zwykle z fioletowo-brązowymi plamami, czasem bez nich.

space

Warżka 3-łatkowa, płaska, zwykle z ciemnymi liniami i plamami; łatka środkowa bądź niewielka i tępa (kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)), bądź długa i ostro zakończona (kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)). Różowa do ciemnoczerwonej, rzadziej biała lub żółtobiała bez rysunku.

space

Przysadki lancetowate, ostro zakończone, 10-25 mm długości, 3 mm szerokości, zielone lub czerwono nabiegłe, często z ciemnymi plamami.

warżka płytko wcinana, środkowa łatka krótka
*warżka głęboko rozcięta na 3 łatki, środkowa łatka długa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Najniższe liście najszersze w dolnej 1/3-1/2 długości, na szczycie ± szpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiaty bez zapachu, z ciemnym rysunkiem
*kwiaty pachnące, jasne, bez rysunku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście prawie zawsze z plamami.
liście lancetowate
*liście równowąskie
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka z ciemniejszymi liniami i plamami, 7-11 mm długości i 9-13 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
stoplamek plamisty typowy · syn. Dactylorhiza maculata (L.) Soó s.str. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Występuje na terenie całego kraju. Pastwiska, ubogie łąki, torfowiska, źródliska; na glebach mało kwaśnych i kwaśnych, mało żyznych.
liście równowąskie
*liście lancetowate
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka z drobnymi ciemniejszymi plamkami, ponad 13 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Występuje w klimacie morskim w Europie Zachodniej, u nas podawany z Wybrzeża. Torfiaste łąki.
kwiaty pachnące, jasne, bez rysunku
*kwiaty bez zapachu, z ciemnym rysunkiem
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście bez plam.
  Podawany z Karpat. Być może do znalezienia w Polsce. Wilgotne i podmokłe łąki i błota, pastwiska, leśne polany. Na glebach słabo kwaśnych do obojętnych, przeważnie niewapiennych.
warżka głęboko rozcięta na 3 łatki, środkowa łatka długa
*warżka płytko wcinana, środkowa łatka krótka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Najniższe liście najszersze w 2/3 długości, na szczycie ± zaokrąglone lub bardzo tępo szpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
rośliny drobne
*rośliny masywne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liści 1-2, do 5 cm długości i 1 cm szerokości, łukowato przegięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dactylorhiza psychrophila (Schltr.) Holub ex Soó (kukułka karkonoska)
stoplamek karkonoski · storczyk karkonoski · syn. Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. psychrophila (Schltr.) Holub · takson wyłączony z flory Polski [potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań] [491]
  Podany znad Bałtyku, z Sudetów i Tatr. W środkowej Europie rośnie w wysokich położeniach w Karpatach, na podmokłych torfiastych łąkach i źródliskach, na glebach kwaśnych, niewapiennych, próchniczych.
rośliny masywne
*rośliny drobne
Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liści 3-6, 8-20 cm długości i ponad 2 cm szerokości, proste lub niewiele przegięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (kukułka Fuchsa)
wystepowanie - Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
stoplamek Fuchsa · storczyk Fuchsa · syn. Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. fuchsii (Druce) Hyl. · Orchis fuchsii Druce · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Żyzne lasy liściaste, buczyny, olsy, rzadziej na żyznych łąkach, na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.247 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Dactylorhiza maculata s.l. (kukułka plamista)
Z szeroko rozumianego gatunku kukułka plamista (Dactylorhiza maculata s.l.)kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) znajduje się pod ochroną ścisłą.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza maculata s.l. (kukułka plamista)
Gatunek ten w szerokim ujęciu jest dzielony na podgatunki (ujmowane także jako samodzielne gatunki). Z nich częste na terenie całego kraju są dwie odmiany: kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) i kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii). Pozostałe częstsze poza granicami Polski występują u nas na nielicznych stanowiskach.
Gatunek istotny (rola w Cocktail) m.in. dla:
space_elw
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V – narażony na wymarcie

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Dactylorhiza maculata s.l. (kukułka plamista)
🌱
Rodzima bylina kłączowa. Wymagająca w uprawie (tylko dla amatorów). Gatunek chroniony. Pozyskiwać tylko z uprawy.
byliny ogrodowe • liście sezonowe • dla amatorów
uprawa trudna • 🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: 30 – 60 cm • szerokość: 10 – 20 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: przepuszczalna • mineralno-próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego • odczyn lekko kwaśny
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

przez podział [wczesną wiosną lub jesienią]

🌱 🌸

odmiany uprawne (#2) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Alba’ — kwiaty białe, ewentualnie blado fioletowawo-różowawe
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Dactylorhiza maculata s.l. (L.) Soó [🔉 dak·ty·lo·ri·za ma·ku·l·ta ma·ku·l·ta sen·su la·to]Orchis maculata L. [🔉 or·chis ma·ku·l·ta] · Orchis maculatus L. [🔉 or·chis ma·ku·l·tus](pl) kukułka plamista · stoplamek plamisty · storczyk plamisty
macultus; maculsus, -a, -um (lat., adj.) — plamkowaty, plamisty (maculatus), poplamiony (maculosus) - z niedużymi powierzchniami lub plamkami, ±okrągłymi, odmiennej barwy niż podstawowa barwa organu; np. liście miodunki plamistej (Pulmonaria officinalis); od macula, -ae (f.) - plama, piętno i macula, -are - plamić
sensu lato; s. lat.; s.l. (lat.) — w szerokim znaczeniu; skrót używany przy nazwach taksonów, najczęściej gatunków; skrót s.l. może też oznaczać sensu latiore (w szerszym znaczeniu)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji