atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.247)

Dactylorhiza maculata s.l. (L.) Soó

kukułka plamista stoplamek plamisty, storczyk plamisty
Orchis maculata L. · Orchis maculatus L.
Dactylorhiza Dactylorhiza Dactylorhiza DactylorhizaDactylorhiza🔑kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata)kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis s.l.)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Dactylorhiza (kukułka)kl 934
Łodyga pełna (nieściśliwa), w górze czerwono lub fioletowo nabiegła.

Liście ciemnozielone, zwykle z fioletowo-brązowymi plamami, czasem bez nich.

space

Warżka 3-łatkowa, płaska, zwykle z ciemnymi liniami i plamami; łatka środkowa bądź niewielka i tępa (kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)), bądź długa i ostro zakończona (kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)). Różowa do ciemnoczerwonej, rzadziej biała lub żółtobiała bez rysunku.

space

Przysadki lancetowate, ostro zakończone, 10 – 25 mm długości, 3 mm szerokości, zielone lub czerwono nabiegłe, często z ciemnymi plamami.

  
↓niewarżka płytko wcinana, środkowa łatka krótka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oz ...
· Najniższe liście najszersze w dolnej 1/3 – 1/2 długości, na szczycie ±szpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
  
    
↓niekwiaty bez zapachu, z ciemnym rysunkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· Liście prawie zawsze z plamami.
    
      
↓nieliście lancetowate
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Warżka z ciemniejszymi liniami i plamami, 7 – 11 mm długości i 9 – 13 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
stoplamek plamisty typowy · syn. Dactylorhiza maculata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje na terenie całego kraju. Pastwiska, ubogie łąki, torfowiska, źródliska; na glebach mało kwaśnych i kwaśnych, mało żyznych.
      
      
↑nie liście równowąskie
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Warżka z drobnymi ciemniejszymi plamkami, ponad 13 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Dactylorhiza maculata ssp. elodes
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje w klimacie morskim w Europie Zachodniej, u nas podawany z Wybrzeża. Torfiaste łąki.
      
    
↑nie kwiaty pachnące, jasne, bez rysunku
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· Liście bez plam.
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podawany z Karpat. Być może do znalezienia w Polsce. Wilgotne i podmokłe łąki i błota, pastwiska, leśne polany. Na glebach słabo kwaśnych do obojętnych, przeważnie niewapiennych.
    
  
↑nie warżka głęboko rozcięta na 3 łatki, środkowa łatka długa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w pr ...
· Najniższe liście najszersze w 2/3 długości, na szczycie ±zaokrąglone lub bardzo tępo szpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
  
    
↓nierośliny drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Liści 1 – 2, do 5 cm długości i 1 cm szerokości, łukowato przegięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Dactylorhiza psychrophila (kukułka sudecka)
stoplamek sudecki, storczyk sudecki · syn. Dactylorhiza maculata ssp. psychrophila · potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań
  Podany znad Bałtyku, z Sudetów i Tatr. W środkowej Europie rośnie w wysokich położeniach w Karpatach, na podmokłych torfiastych łąkach i źródliskach, na glebach kwaśnych, niewapiennych, próchniczych.
    
    
↑nie rośliny masywne
Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Liści 3 – 6, 8 – 20 cm długości i ponad 2 cm szerokości, proste lub niewiele przegięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
wystepowanie
stoplamek Fuchsa, storczyk Fuchsa · syn. Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Żyzne lasy liściaste, buczyny, olsy, rzadziej na żyznych łąkach, na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego.
    

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.247 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą. Z szeroko rozumianego gatunku kukułka plamista (Dactylorhiza maculata s.l.)kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) znajduje się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek ten w szerokim ujęciu jest dzielony na podgatunki (ujmowane także jako samodzielne gatunki). Z nich częste na terenie całego kraju są dwie odmiany: kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) i kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii). Pozostałe częstsze poza granicami Polski występują u nas na nielicznych stanowiskach.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie