atlas-roslin.pl

Dactylorhiza incarnata × ruthei [🔉 dak·ti·lo·ri·za *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dactylorhiza Dactylorhiza Dactylorhiza DactylorhizaDactylorhizaDactylorhiza incarnata × ochroleucaDactylorhiza ×braunii