atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dryopteris tokyoensis (Matsum.) C. Chr. [🔉 dri·op·te·ris *]

nerecznica tokijska
Dryopteris Dryopteris Dryopteris DryopterisDryopteris paprocie w ogrodzie paprocie w ogrodziepaprocie w ogrodzienerecznica Goldiego (Dryopteris goldiana)narecznica grubokłączowa (Dryopteris crassirhizoma)