atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Casuarina glauca Sieber ex Spreng.

(dąb bagienny)