takson wymarły na terenie Polski [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Dorycnium herbaceum Vill.

szyplin zielny szyplin zielony
Dorycnium pentaphyllum Scop. ssp. herbaceum (Vill.) Rouy
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
22.07.2010, stacja PKP Hucisko (Beskid Makowski); copyright © by Jerzy Kruk
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)

cechy charakterystyczne

Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
Półkrzew 30-70cm wysokości, rzadko rozgałęziony. Zdrewniała jest tylko nasada pędu, z której wyrastają zielne cienkie pędy, pokładającymi się lub podnoszącymi się.

space

Kwiatostan z 12-26 kwiatami w główce. Szypułki kwiatów długości rurki kielicha lub całego kielicha. Kielich słabo i krótko owłosiony, z trójkątnymi ząbkami znacznie krótszymi od rurki kielicha. Korona 4-5mm długości.

space

Kwitnienie czerwiec-lipiec(sierpień).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Suche, kamieniste stoki wapienne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.