atlas-roslin.pl
takson wymarły na terenie Polski [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Dorycnium herbaceum Vill.

szyplin zielny szyplin zielony
Dorycnium pentaphyllum Scop. ssp. herbaceum (Vill.) Rouy
Dorycnium Dorycnium Dorycnium DorycniumDorycniumszyplin jedwabisty (Dorycnium germanicum)szyplin pięciolistny (Dorycnium pentaphyllum)
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
22.07.2010, stacja PKP Hucisko (Beskid Makowski); copyright © by Jerzy Kruk
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Dorycnium (szyplin)kl 7501
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
Półkrzew 30 – 70 cm wysokości, rzadko rozgałęziony. Zdrewniała jest tylko nasada pędu, z której wyrastają zielne cienkie pędy, pokładającymi się lub podnoszącymi się.

space

Kwiatostan z 12 – 26 kwiatami w główce. Szypułki kwiatów długości rurki kielicha lub całego kielicha. Kielich słabo i krótko owłosiony, z trójkątnymi ząbkami znacznie krótszymi od rurki kielicha. Korona 4 – 5 mm długości.

space

Kwitnienie czerwiec – lipiec(sierpień).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Suche, kamieniste stoki wapienne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.