atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.246)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ssp. incarnata

kukułka krwista typowa stoplamek krwisty typowy, storczyk krwisty typowy
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
pokrój; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
kwiaty w zbliżeniu
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
kwiatostan
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)

cechy charakterystyczne

Liście bez plam lub tylko z wierzchu plamiste.

space

Spotykana jest czasem forma albinotyczna kukułka krwista forma albinotyczna (Dactylorhiza incarnata f. alba).

Wyróżnia się odmianę wielkolistną kukułka krwista odmiana wielkolistna (Dactylorhiza incarnata var. macrophylla) o szczególnie długich i szerokich, liściowych przysadkach.

Ze względu na obecność plam na wierzchniej stronie liści mamy odmianę var. haematodes (Rchb.f.) Soó lub typową odmianę bez plam var. incarnata.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.246 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Podmokłe łąki i torfowiska nawapienne, na glebach żyznych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.