atlas-roslin.pl

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ssp. incarnata [🔉 dak·ti·lo·ri·za *]

kukułka krwista typowa, stoplamek krwisty typowy · storczyk krwisty typowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
11.06.2021, Wzniesienia Gubińskie, Białowice; copyright © by Romuald Piotrowski
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
kwiaty w zbliżeniu
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
kwiatostan
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)

cechy charakterystyczne

Liście bez plam lub tylko z wierzchu plamiste.

Kwiaty białe do czerwonych, zawsze z ciemniejszymi plamami i liniami na warżce.

Spotykana jest czasem forma albinotyczna kukułka krwista forma albinotyczna (Dactylorhiza incarnata f. alba).

Wyróżnia się odmianę wielkolistną kukułka krwista odmiana wielkolistna (Dactylorhiza incarnata var. macrophylla) o szczególnie długich i szerokich, liściowych przysadkach.

Ze względu na obecność plam na wierzchniej stronie liści mamy odmianę var. haematodes (Rchb.f.) Soó lub typową odmianę bez plam var. incarnata.Liście bez plam lub tylko z wierzchu plamiste.

space

Spotykana jest czasem forma albinotyczna kukułka krwista forma albinotyczna (Dactylorhiza incarnata f. alba).

Wyróżnia się odmianę wielkolistną kukułka krwista odmiana wielkolistna (Dactylorhiza incarnata var. macrophylla) o szczególnie długich i szerokich, liściowych przysadkach.

Ze względu na obecność plam na wierzchniej stronie liści mamy odmianę var. haematodes (Rchb.f.) Soó lub typową odmianę bez plam var. incarnata.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.246 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Podmokłe łąki i torfowiska nawapienne, na glebach żyznych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.Podmokłe łąki i torfowiska nawapienne, na glebach żyznych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.a05.mr - Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa); Suwalszczyzna
a05
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #19
znalezisko 00010000.DcIn.pcl - Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa); Młodzawy Duże
DcIn
leg. Paweł Cieślak
/Młodzawy Duże/
/mieszaniec?/ #7