Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.

dzióbkowiec bruzdowany
na stronie — występowanie · znaleziska
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
XL
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.46 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.63.jmak - Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany); poł.-zach. Niemcy
jmak.63
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #8