atlas-roslin.pl

Dactylorhiza traunsteineri agg. [🔉 dak·ti·lo·ri·za *]

kukułka Traunsteinera (agg.), stoplamek Traunsteinera (agg.)
Dactylorhiza Dactylorhiza Dactylorhiza DactylorhizaDactylorhiza🔑kukułka bzowa (Dactylorhiza sambucina)Dactylorhiza incarnata × maculata

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Dactylorhiza (kukułka)kl 938
Prawdopodobnie utrwalone mieszańce incarnata i maculata agg. prawdopodobnie fuchsii [71.8s511].
Liście równowąsko lancetowate, w nasadzie najszersze, stopniowo zwężające się ku górze, zaostrzone, najpierw ukośnie odstające ku górze, płytko rynienkowate.

Łodyga pełna lub prawie pełna (światło <1/3 średnicy łodygi).

Rośliny delikatne. Liście słabo plamiste lub bez plam.

Przysadki 3 – 5 mm szerokości. Ostroga ponad 2 mm średnicy.

występowanie

Rozproszone stanowiska na terenie całego kraju. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.
  
↓nieprzysadki ±długości kwiatów
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Przysadki ±długości kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
stoplamek Traunsteinera, storczyk Traunsteinera · syn. Orchis traunsteineri · potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań
  Rozproszone stanowiska na terenie całego kraju. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.
  
  
↑nie przysadki ok. 1.5× dłuższe od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Przysadki ok. 1.5× dłuższe od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
  
    
↓nieliście szeroko jajowate do szeroko lancetowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Liści (1) 2 – 3 (4), 1.5 – 2 cm szerokości, wyraźnie plamiste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Dactylorhiza lapponica (kukułka lapońska)
stoplamek lapoński, storczyk lapoński · nowy gatunek flory Polski podany w 1990 roku
  Alpy i Skandynawia, u nas podany z Pojezierza Kaszubskiego. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.
    
    
↑nie liście równowąskie do wąsko lancetowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Liści 3 – 5, do1.5 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Dactylorhiza russowii (kukułka Russowa)
stoplamek Russowa, storczyk Russowa · syn. Orchis russowii · potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań
  Basen Morza Bałtyckiego i północna Rosja; u nas podawany na północy Polski. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.