atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Daphne blagayana Freyer

Daphne Daphne Daphne DaphneDaphnewawrzynek alpejski (Daphne alpina)wawrzynek oliwkowy (Daphne oleoides)
Daphne blagayana
02.05.2015, Botanická zahrada Liberec; copyright © by Jacek Soboń
Daphne blagayana
Daphne blagayana

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150502.2.js - Daphne blagayana; Botanická zahrada Liberec
150502-2
leg. Jacek Soboń
/Botanická zahrada Liberec/ #2
znalezisko 20200829.29.js - Daphne blagayana; Arboretum Wojsławice
200829-29
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #1