atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Daphne giraldii Nitsche

Daphne giraldii
22.07.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa