atlas-roslin.pl

Dryopteris [🔉 dri·op·te·ris]

nerecznica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) liście 1× pierzaste, najszersze w połowie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nie(z) liście jasnozielone, ogonek cienki łamliwy, z rozproszonymi łuseczkami
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście jasnozielone, z 10-20 parami listków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Olszyny, łozowiska, torfowiska, wilgotne lasy; na kwaśnych glebach.
    
    
↑nie (z) liście zielone do ciemnozielonych, ogonek gruby, niełamliwy, z gęstymi łuseczkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zielone, ciemnozielone lub szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dryopteris filix-mas s.l.
    
      
↓nie(z) liście bez ciemnej plamy w nasadzie listka
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście ±miękkie, zwykle nie zimują, zielone do ciemnozielonych; bez gruczołków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pospolita, często dominuje w runie. Wilgotne lasy liściaste i iglaste, zarośla, zbocza; głównie w miejscach zacienionych; na glebach różnego typu za wyjątkiem silnie podmokłych.
      
      
↑nie (z) nasada listków z czarnofioletową plamą (na świeżym materiale)
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
XL
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
Dryopteris affinis agg. (nerecznica mocna agg.)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek 1/6-1/5 długości blaszki liściowej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zacienione lasy liściaste i iglaste. Na podłożu zasobnym w próchnicę, w miejscach zacienionych. W przeciwieństwie do nerecznicy samczej (Dryopteris filix-mas) nie tworzy rozległych asocjacji a występuje zwykle pojedynczo.
      
  
↑nie (z) liście 3-4× pierzaste, najszersze w pobliżu nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nie(z) nie ogruczolone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek i oś liścia z rozproszonymi łuskami do 1 cm długości, jasnobrązowymi do brązowych, jednobarwnymi, na górze tępymi lub nagle zaostrzonymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dryopteris spinulosa s.l.
    
      
↓nie(z) liście żółtozielone
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek liściowy stosunkowo cienki, krótszy lub taki jak blaszka liściowa, skąpo pokryty jasnobrunatnymi, jajowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs (nerecznica krótkoostna)
wystepowanie
syn. Dryopteris spinulosa (O.F. Müller) Kuntze · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Pospolita. Wilgotne lasy z próchniczną glebą, często w buczynach, zarośla, nad ciekami wodnymi i stawami; w miejscach zacienionych, rzadko w pełnym słońcu
      
      
↑nie (z) liście ciemnozielone
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek liściowy znacznie krótszy od blaszki, gęsto pokryty dwubarwnymi, lancetowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dryopteris remota (A. Braun in Döll) Druce (nerecznica pośrednia)
wystepowanie
syn. Dryopteris affinis × expansa · Dryopteris affinis agg. × expansa · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Lasy podgórskie, rozmieszczenie wymaga badań.
      
    
↑nie (z) rośliny ogruczolone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 3-4×pierzaste. Blaszka liściowa do 2× dłuższa niż szersza, ogonek podobnej długości, listki płaskie; odcinki pierwszego rzędu odgięte ku górze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dryopteris dilatata agg. (Hoffm.) A. Gray (nerecznica szerokolistna (agg.))
wystepowanie
syn. Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Dryopteris austriaca s.l.
    
      
↓nie(z) liście jasnozielone
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łuski na ogonku liściowym z pręgą środkową zwykle nie sięgającą szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy (nerecznica górska)
wystepowanie
syn. Dryopteris assimilis S. Walker · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wilgotne lasy, zwłaszcza bukowe.
      
      
↑nie (z) liście ciemnozielone
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łuski na ogonku liściowym z pręgą sięgającą do szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray s. str. (nerecznica szerokolistna (s. str.))
wystepowanie
syn. Dryopteris lanceolatocristata (Hoffm.) Alston em. H.P. Fuchs · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Górskie lasy iglaste i liściaste, także w piętrze kosodrzewiny, na niżu w wilgotnych lasach, zaroślach nad ciekami wodnymi, w miejscach zacienionych.
      
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
Kłącze pionowe, grube, gęsto pokryte łuskami.

Liście tworzą różyczkę liściową; jasnozielone, cienkie, 1-4× pierzaste. Listki w nasadzie ±symetryczne.

Zawijki obecne, ±nerkowate, przyrośnięte w miejscu wykrojenia.

Ogonek liściowy z 5-7 wiązkami przewodzącymi. Podobna Athyrium ma ogonki liściowe z 2 wiązkami przewodzącymi.Kłącze pionowe, grube, gęsto pokryte łuskami.

space

Zawijki obecne, ±nerkowate, przyrośnięte w miejscu wykrojenia.

space

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dryopteris (nerecznica)
🌱
Rodzaj trwałych, naziemnych paproci. Liczne gatunki, głównie ze strefy umiarkowanej Eurazji, kilka z nich występuje w Polsce. Rośliny średniej wielkości i duże, tworzące kępy wzniesionych liści.

W ogrodach na rabaty bylinowe, w założeniach z roślinnością runa leśnego, niektóre gatunki nadają się do ogrodów skalnych lub są stosowane jako okrywowe.Rodzaj trwałych, naziemnych paproci. Liczne gatunki, głównie ze strefy umiarkowanej Eurazji, kilka z nich występuje w Polsce. Rośliny średniej wielkości i duże, tworzące kępy wzniesionych liści.

space

💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • "runa leśnego" • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat
byliny ogrodowepaprocie • o znaczeniu produkcyjnym
👌 uprawa łatwa • trwała • 🌿 ozdobne liście
wysokość: 0.3 – 1.2 m

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: bez większych wymagań, preferuje próchniczne i żyzne • żyzna • przeciętna ogrodowa • próchniczna
Stosunkowo łatwe do uprawy a miejscach ±cienistych, umiarkowanie wilgotnych.Stosunkowo łatwe do uprawy a miejscach ±cienistych, umiarkowanie wilgotnych.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

[(zarodniki) styczeń-marzec w szklarni]
przez podział [jesień lub marzec-kwiecień]
przez sadzonki kłączowe [zimą]