atlas-roslin.pl

Dryopteris [🔉 dri·op·te·ris]

nerecznica
  
↓nie(z) liście 1× pierzaste, najszersze w połowie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
  
    
↓nie(z) liście jasnozielone, ogonek cienki łamliwy, z rozproszonymi łuseczkami
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Liście jasnozielone, z 10 – 20 parami listków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Olszyny, łozowiska, torfowiska, wilgotne lasy; na kwaśnych glebach.
    
    
↑nie (z) liście zielone do ciemnozielonych, ogonek gruby, niełamliwy, z gęstymi łuseczkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Liście zielone, ciemnozielone lub szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
  Dryopteris filix-mas s.l.
    
      
↓nie(z) liście bez ciemnej plamy w nasadzie listka
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Liście ±miękkie, zwykle nie zimują, zielone do ciemnozielonych; bez gruczołków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita, często dominuje w runie. Wilgotne lasy liściaste i iglaste, zarośla, zbocza; głównie w miejscach zacienionych; na glebach różnego typu za wyjątkiem silnie podmokłych.
      
      
↑nie (z) nasada listków z czarnofioletową plamą (na świeżym materiale)
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
XL
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
Dryopteris affinis agg. (nerecznica mocna agg.)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Ogonek 1/6 – 1/5 długości blaszki liściowej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Dryopteris affinis agg. (nerecznica mocna agg.)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zacienione lasy liściaste i iglaste. Na podłożu zasobnym w próchnicę, w miejscach zacienionych. W przeciwieństwie do nerecznicy samczej (Dryopteris filix-mas) nie tworzy rozległych asocjacji a występuje zwykle pojedynczo.
      
  
↑nie (z) liście 3 – 4× pierzaste, najszersze w pobliżu nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
  
    
↓nie(z) nie ogruczolone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Ogonek i oś liścia z rozproszonymi łuskami do 1 cm długości, jasnobrązowymi do brązowych, jednobarwnymi, na górze tępymi lub nagle zaostrzonymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
  Dryopteris spinulosa s.l.
    
      
↓nie(z) liście żółtozielone
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Ogonek liściowy stosunkowo cienki, krótszy lub taki jak blaszka liściowa, skąpo pokryty jasnobrunatnymi, jajowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
wystepowanie
syn. Dryopteris spinulosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita. Wilgotne lasy z próchniczną glebą, często w buczynach, zarośla, nad ciekami wodnymi i stawami; w miejscach zacienionych, rzadko w pełnym słońcu
      
      
↑nie (z) liście ciemnozielone
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Ogonek liściowy znacznie krótszy od blaszki, gęsto pokryty dwubarwnymi, lancetowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
wystepowanie
syn. Dryopteris affinis × expansa · Dryopteris affinis agg. × expansa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy podgórskie, rozmieszczenie wymaga badań.
      
    
↑nie (z) rośliny ogruczolone
· ta cecha diagnosty ...
· Liście 3 – 4×pierzaste. Blaszka liściowa do 2× dłuższa niż szersza, ogonek podobnej długości, listki płaskie; odcinki pierwszego rzędu odgięte ku górze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Dryopteris dilatata agg. (nerecznica szerokolistna (agg.))
wystepowanie
syn. Dryopteris austriaca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dryopteris austriaca s.l.
    
      
↓nie(z) liście jasnozielone
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Łuski na ogonku liściowym z pręgą środkową zwykle nie sięgającą szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
wystepowanie
syn. Dryopteris assimilis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy, zwłaszcza bukowe.
      
      
↑nie (z) liście ciemnozielone
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Łuski na ogonku liściowym z pręgą sięgającą do szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Dryopteris dilatata (nerecznica szerokolistna (s. str.))
wystepowanie
syn. Dryopteris lanceolatocristata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie lasy iglaste i liściaste, także w piętrze kosodrzewiny, na niżu w wilgotnych lasach, zaroślach nad ciekami wodnymi, w miejscach zacienionych.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
Kłącze pionowe, grube, gęsto pokryte łuskami.

space

Zawijki obecne, ±nerkowate, przyrośnięte w miejscu wykrojenia.

space

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dryopteris (nerecznica)
🌱
Rodzaj trwałych, naziemnych paproci. Liczne gatunki, głównie ze strefy umiarkowanej Eurazji, kilka z nich występuje w Polsce. Rośliny średniej wielkości i duże, tworzące kępy wzniesionych liści.

space

💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • "runa leśnego" • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat
byliny ogrodowepaprocie • o znaczeniu produkcyjnym
👌 uprawa łatwa • trwała • 🌿 ozdobne liście
wysokość: 0.3 – 1.2 m

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: bez większych wymagań, preferuje próchniczne i żyzne • żyzna • przeciętna ogrodowa • próchniczna
Stosunkowo łatwe do uprawy a miejscach ±cienistych, umiarkowanie wilgotnych.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

[(zarodniki) styczeń – marzec w szklarni]
przez podział [jesień lub marzec – kwiecień]
przez sadzonki kłączowe [zimą]