atlas-roslin.pl

Fumaria [🔉 fu·ma·ri·a]

dymnica
  
↓nie(z) korona 9 – 15 mm długości, efemerofity
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Dojrzałe owoce gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
  
    
↓nie(z) korona biała lub żółtawa
Fumaria capreolata (dymnica wielkokwiatowa)
XL
Fumaria capreolata (dymnica wielkokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Owoce na szypułkach odgiętych w dół.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
    
    
↑nie (z) korona różowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Owoce na szypułkach skierowanych prostopadle do osi.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
    
  
↑nie (z) korona do 9 mm długości
· ta cecha diagnostyczna ...
· Dojrzałe owoce z ziarnistą powierzchnią.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
  
    
↓nie(z) działki szersze od szypułki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Kwiaty 5 – 9 mm długości.
    
      
↓nie(z) przysadki równe lub dłuższe od szypułek owoców, te do 1 mm długie, efemerofit
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Owoce kulistawe, na szczycie zaokrąglone.
      
      
↑nie (z) przysadki zwykle krótsze od szypułek, te ponad 1.7 mm długie
      
        
↓nie(z) owoce szersze niż wyższe, na szczycie ucięte lub wklęsłe
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
3D
fragment kwiatostanu
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
3D
owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· Działki jajowatolancetowate (przynajmniej dwa razy tak długie jak szerokie), 0.5 – 1.5 mm szerokości, zawsze węższe od korony i około 1/3 tak długie jak korona bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Fumaria officinalis (dymnica pospolita)
antropofit zadomowiony we florze Polski
  
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty chwast ogrodów i upraw, ugory, miejsca ruderalne.
        
        
↑nie (z) owoce kulistawe tępo zaostrzone
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· Działki szerokojajowate lub jajowatookrągłe (prawie tak szerokie jak długie), 1.5 – 2.5 mm szerokości, często szersze od korony i ok. 1/2 tak długie jak korona bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Fumaria rostellata (dymnica szerokodziałkowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Chwast upraw, rzadziej na terenach ruderalnych; na glebach z wapniem.
        
    
↑nie (z) działki węższe lub jak szypułka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kwiaty 4 – 6 mm długości.
    
      
↓nie(z) odcinki liści prawie nitkowate, efemerofit
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Przysadki tak długie lub o 1/3 dłuższe od szypułki owocu, ta bardzo krótka (1.0 – 1.5mm).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
      
      
↑nie (z) odcinki liści szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Przysadki zawsze krótsze od szypułki owocu, ta ma 1.5 – 4 (4.5) mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
      
        
↓nie(z) szypułka równa średnicy owocu
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· Przysadki (1/2-)3/4 długości szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Fumaria vaillantii (dymnica drobnokwiatowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Chwast upraw zbożowych, rzadziej okopowych, miejsca ruderalne, preferuje gleby wapienne.
        
        
↑nie (z) szypułka dłuższa od owocu
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Przysadki 1/5 – 1/3 długości szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Najczęściej na terenach zruderalizowanych, zaroślach, na brzegach lasów. Rzadko jako chwast upraw. Preferuje gleby suche, gliniaste, kamieniste lub piaszczyste, wapienne lub zasadowe.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu