atlas-roslin.pl

Campanula scheuchzeri Vill. [🔉 kam·pa·nu·la *]

dzwonek Scheuchzera
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7902

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
Rzadko w Tatrach.
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7902

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.80 [16.12]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.637 [40]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.460 [9]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.498 [11]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.92 [150.4]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.645 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji