atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Daphne arbuscula Čelak. [🔉 daf·ne *]

wawrzynek murański
Daphne arbuscula Čelak. f. grandiflora Halda