atlas-roslin.pl

Diplotaxis [🔉 di·plo·ta·ksis]

dwurząd
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓niepłatki białe fioletowo żyłkowane, potem lila
Diplotaxis erucoides (dwurząd rokiettowaty)
Diplotaxis erucoides (dwurząd rokiettowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga ulistniona, dolne liście w różyczce.
↑nie płatki żółte
↓niedopiero rozkwitłe kwiaty na szypule 2 (3)× dłuższej od kwiatu
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki 2.5-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Miejsca ruderalne.
↑nie dopiero rozkwitłe kwiaty na szypule ± długości kwiatu lub krótszej
Diplotaxis muralis (dwurząd murowy)
Diplotaxis muralis
Diplotaxis muralis (dwurząd murowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki 1.3-1.8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Diplotaxis muralis (L.) DC. (dwurząd murowy)
wystepowanie - Diplotaxis muralis (dwurząd murowy)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Miejsca ruderalne, przydroża.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.202 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.266 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.283 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.200+178k+179k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.185 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.34+44 [86.4]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.456 [85.8]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.404 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.222 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji