atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Dorycnium [🔉 do·rik·ni·um]

szyplin
  
↓nie12 – 26 kwiatów w główce
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Szypułki kwiatów długości rurki kielicha lub całego kielicha. Kielich słabo i krótko owłosiony, z trójkątnymi ząbkami znacznie krótszymi od rurki kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Dorycnium herbaceum (szyplin zielny)
wystepowanie
szyplin zielony · syn. Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum · takson wymarły na terenie Polski
  Suche, kamieniste stoki wapienne.
  
  
↑nie główki 5 – 15-kwiatowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Szypułki kwiatów ±długości połowy rurki kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
  
    
↓nielistki większe, zwykle obłe
Dorycnium germanicum
Dorycnium germanicum (szyplin jedwabisty)
Dorycnium germanicum (szyplin jedwabisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Kielich długo i gęsto owłosiony, z lancetowatymi ząbkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Dorycnium germanicum (szyplin jedwabisty)
wystepowanie
syn. Dorycnium pentaphyllum ssp. germanicum · Dorycnium sericeum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bardzo rzadki gatunek występujący na suchych, wapiennych zboczach koło Pińczowa i Przemyśla.
    
    
↑nie listki drobniejsze, zwykle zaostrzone
Dorycnium pentaphyllum (szyplin pięciolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
Dorycnium pentaphyllum (szyplin pięciolistny)
syn. Dorycnium suffruticosum · efemerofit
  Efemerofit.