atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Draba dubia Suter

głodek mroźny
Draba Draba Draba DrabaDrabagłodek karyntyjski (Draba siliquosa)głodek murowy (Draba muralis)
Draba dubia (głodek mroźny)
15.07.2009, Mała Koszysta (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Draba dubia (głodek mroźny)
Draba dubia (głodek mroźny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Draba (głodek)kl 8391

występowanie

Draba dubia (głodek mroźny)
wystepowanie
o mapie występowania
Jerzy Kruk: Gatunek ten opisano po raz pierwszy z terenu polskich Tatr (Żabi Szczyt) w 1938 roku, gdzie go później już nie odnaleziono. Dopiero w 2008 roku znaleziono w Tatrach dwa nowe stanowiska tego gatunku.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090715.1.jkr - Draba dubia (głodek mroźny); Mała Koszysta (Tatry)
090715-1
leg. Jerzy Kruk
/Mała Koszysta (Tatry)/ #8