atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Paliurus spina-christi Mill.

dwukolczak śródziemnomorski
Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamna…Rhamnaceaeprusznik płożący (Ceanothus thyrsiflorus)głożyna pospolita (Ziziphus jujuba)
🌸🌱