Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth.

zwiesiniec szorstki
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.167 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. był objęty ochroną ścisłą.