atlas-roslin.pl

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

haczykowiec błyszczący, sierpowiec błyszczący
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Mszaki. [360]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.72 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1393, lp.243[407])
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji