atlas-roslin.pl

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

haczykowiec błyszczący, sierpowiec błyszczący
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.72 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw