atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Digitalis viridiflora Lindl.

naparstnica zielonkawa
Digitalis Digitalis Digitalis Digita…Digitalisnaparstnica trojańska (Digitalis trojana)Digitalis grandiflora × viridiflora
🌸🌱
Digitalis viridiflora (naparstnica zielonkawa)
18.07.2008, Vihren, Pirin Pl. (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski
Digitalis viridiflora (naparstnica zielonkawa)
17.07.2008, Yakoruda (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski

wymagania i uprawa

mieszaniec Digitalis viridiflora Lindl.

Digitalis grandiflora × viridiflora
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]