atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Campanula incurva Aucher ex A.DC.

dzwonek pucharowaty
Campanula incurva (dzwonek pucharowaty)
woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa