atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Daphne altaica Pall.

Daphne Daphne Daphne DaphneDaphneDaphne pseudomezereumwawrzynek ostrolistny (Daphne acutiloba)
🌸🌱