Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp.

dwurzędek włoskowaty
na stronie — znaleziska