Diplophyllum albicans (L.) Dumort.

dwupłat białawy
na stronie — znaleziska