Dicranum flexicaule Brid.

widłoząb krzywołodyżkowy