Dicranum viride (Sull. et Leaq.) Lindb.

widłoząb zielony
na stronie — występowanie · znaleziska
Dicranum viride (widłoząb zielony)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Dicranum viride (widłoząb zielony)
Dicranum viride (widłoząb zielony)
Dicranum viride (widłoząb zielony)
Dicranum viride (widłoząb zielony)
Dicranum viride (widłoząb zielony)
Dicranum viride (widłoząb zielony)
XL
Dicranum viride (widłoząb zielony)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.114 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.246.jmak - Dicranum viride (widłoząb zielony); poł.-zach. Niemcy
jmak.246
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #9