atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dianthus subacaulis Vill. [🔉 di·an·tus *]

goździk niskołodygowy
Dianthus subacaulis (goździk niskołodygowy)
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Dianthus subacaulis (goździk niskołodygowy)
Dianthus subacaulis (goździk niskołodygowy)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dianthus subacaulis (goździk niskołodygowy)
🌱
Dianthus subacaulis (goździk niskołodygowy)
wysokość: do 5 cm
kwitnienie: czerwiec

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przepuszczalna • preferuje zasadową

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.8.js - Dianthus subacaulis (goździk niskołodygowy); OB Uniw. Wrocławskiego
140608-8
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2