Drepanocladus stagnatus Żarnowiec

sierpowiec jeziorny
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.55 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.