takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.138)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub

widlicz Zeillera widłak Zeillera
Diphasium zeilleri (Rouy) Damb.
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
13.08.2011, Jaworzynka Gorcowska, Gorce; copyright © by Dariusz Tlałka
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Główne pędy przekształcone w podziemne rozłogi na głębokości 1-10cm. Pędy nadziemne gęsto rozgałęziające się, tworzą luźne krzaczki (ale gęściejsze niż widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum). Płonne pędy spłaszczone, 1.8-2.4mm szerokości, szarozielone, spodem mogą być słabo owoszczone. Kłosy po 2-4 na długich, rzadko ulistnionych, stopkach.

space

Zarodnikuje w okresie od lipca do września.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.138 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
wystepowanie
o mapie występowania

W świetlistych lasach sosnowych na kwaśnych glebach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.