atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Draba hispanica Boiss.

Draba hispanica Boiss. var. atlantica (Pomel) Batt.