Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske

prostoząbek górski
na stronie — znaleziska
Orthodicranum montanum (prostoząbek górski)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Orthodicranum montanum (prostoząbek górski)
Orthodicranum montanum (prostoząbek górski)
Orthodicranum montanum (prostoząbek górski)
Orthodicranum montanum (prostoząbek górski)
Orthodicranum montanum (prostoząbek górski)
Orthodicranum montanum (prostoząbek górski)
Orthodicranum montanum (prostoząbek górski)
Orthodicranum montanum (prostoząbek górski)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.248.jmak - Orthodicranum montanum (prostoząbek górski); poł.-zach. Niemcy
jmak.248
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #17