atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Daphne oleoides Schreb.

wawrzynek oliwkowy
Daphne Daphne Daphne DaphneDaphneDaphne blagayanawawrzynek jedwabisty (Daphne sericea)
Daphne oleoides (wawrzynek oliwkowy)
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Daphne oleoides (wawrzynek oliwkowy)
Daphne oleoides (wawrzynek oliwkowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.25.js - Daphne oleoides (wawrzynek oliwkowy); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-25
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3