atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Draba athoa Boiss. [🔉 dra·ba *]

głodek bałkański
Draba Draba Draba DrabaDrabagłodek kandabryjski (Draba dedeana)Draba melanopus var. alticola
🌸🌱