atlas-roslin.pl

Ophrys

dwulistnik
Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae OrchidaceaeOrchidaceae🔑storczyca kulista (Traunsteinera globosa)obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 711
  
↓niezewnętrzne listki okwiatu zielone lub żółtozielone
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
wystepowanie
syn. Ophrys muscifera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne, obrzeża zarośli, w miejscach nasłonecznionych, na glebach wapiennych, świeżych, umiarkowanie żyznych.
  
  
↑nie zewnętrzne listki okwiatu różowe
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
Ophrys apifera (dwulistnik pszczeli)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Murawy kserotermiczne, z niepełnym pokryciem roślinnością, zakrzaczenia, lasostepy, na glebach głębokich, żyznych, wapiennych, próchniczych.